30%
voordeliger door directe verkoop
24
uur per dag klaar voor verzending, natuurlijk ook naar uw bouwplaats
365
dagen verkrijgbaarheid in onze webwinkel
1200
Voor 12:00 uur besteld, dezelfde dag verzonden

Tegels leggen - het onderwerp drainage eenvoudig uitgelegd!

De ondergrond

Zonder de juiste ondergrond, die de basis voor het uiteindelijke werkresultaat vormt, werkt niets. In principe kunt u tegels op elke ondergrond leggen, maar ook het visuele aspect en het voorkomen van schade door vocht spelen een grote rol! Maar let op! Verschillende bodems = verschillende eigenschappen. Dit betekent dat het betreffende voorbereidende werk individueel op de betreffende ondergrond moet worden afgestemd.
Over het algemeen geldt er: De ondergrond moet stevig, stabiel, stofvrij en droog zijn. Het oppervlak moet vlak zijn en eventuele scheuren moeten opgevuld worden

Eventueel zich voordoende problemen:

Ophoping van water

Fouten in de afdichtingshelling, zoals verhogingen in het overlappende gebied of oneffenheden, kunnen tot waterophoping onder tegelbekledingen leiden.

Vorst en hitte

Bij het buiten leggen van keramische vloeren, bijvoorbeeld op balkons of terrassen, worden tegevloerlagen blootgesteld aan hoge thermische belastingen, wat kan leiden tot langdurige schade aan de dekstructuur.

Barsten in de vloerconstructie

Dit leidt tot een sterke vochtindringing van de tegellaag, gecombineerd met tegelloslating, holle lagen, uitbloeiingen en bouw-verstoringen.

De oplossing: Drainagematten

De drainagemat DURABASE DD 80++ is een zeer vormvaste en drukvaste, gesloten polypropyleen folie met noppenstructuur, die voorzien is van een gelamineerd gaasweefsel. De noppenzijde met het gaasweefsel, waarop de afdekconstructie ligt, werkt als drainage met een zeer hoog waterafvoerend vermogen. De afgeknot kegelvormige noppen en hun verschillende hoogtes zorgen voor een voldoende grote drainagecapaciteit, zelfs bij grote belastingen. Het materiaal is rottingsvrij en bestand tegen veroudering. Resten kunnen met het normale huisvuil worden afgevoerd.
De vloerconstructies met DURABASE DD 80++ zijn zeer flexibel te kiezen en bieden daardoor een hoge mate van aanpasbaarheid aan het betreffende object:

  • Te leggen onder drainagedekvloeren
  • Te leggen in grind-/kiezelbed
  • Te leggen met terrasdragers
  • Directe legging

Een drainagemat is altijd van kunststof gemaakt. In de regel is het een mat met speciale noppen. Deze knoppen vormen na de inbouw holtes waarin kwelwater zich kan verzamelen. Het water wordt vervolgens drukloos uit de holtes naar een afvoerpunt afgevoerd.
De speciaal gerangschikte noppen met verschillende hoogtes van 6 en 8 mm hoogte zorgen ervoor dat er op lange termijn voldoende afwateringsruimte is, ook bij grote belastingen. De vrije ruimte tussen de noppenbaan en het gaasweefsel maakt ook een snelle droging van de vloerconstructie mogelijk. Bovendien wordt de afdichting in hoge mate tegen thermische en mechanische belasting beschermd.

Zonder drainagemat kan het water heel lang op verschillende plekken blijven staan en daar schade aanrichten.

Funktion DrainagematteFunktion Drainagematte DURABASE DD80++

Toepassing van drainagematten

Drainagematten komen van pas bij het leggen van buitenvloeren, met wanneer het om verzegelde oppervlakken gaat. DURABASE DD 80++ is bijzonder geschikt voor het tot stand brengen van grote oppervlaktedrainages in combinatie met tegels, platen, natuur- en betonstenen platen, zoals die nodig zijn op balkons, terrassen, trottoirs, zwembadranden en meer.

Belangrijke toepassingsgebieden zijn daarom:

  • Terrassen
  • Balkons
  • Bijzonder geharde opritten
  • Alle buitenruimtes die van gesloten (dus niet-doorlatende) bekledingen zijn voorzien

Het leggen van drainagematten onder natuursteenplaten is bijzonder belangrijk. Natuursteenplaten die in een grindlaag worden gelegd, kunnen ook een drainagemat onder de grindlaag krijgen.

Verlegen DrainageVerlegung bei Natursteinen

Bij het leggen van drainagematten onder tegels moeten de drainagematten tussen de ondergrond en de tegellaag worden gelijmd. De tegels kunnen probleemloos op de matten worden gelegd. Drainagematten vervangen hier echter niet de afdichting van de ondergrond. De ondergrond waarop de matten worden gelegd, moet ook afzonderlijk worden afgedicht. Hier kan onze blogpost "Tegels leggen - het onderwerp afdichting eenvoudig uitgelegd!" u goed verder helpen. Daarnaast moet het ook over een voldoende afschot beschikken zodat het water dat in de matten wordt opgevangen ook snel kan weglopen.

Functie als ontkoppelingsmat

Een ander belangrijk voordeel - naast het afvoeren van water - is dat drainagematten altijd tegelijkertijd als ontkoppelingsmatten fungeren. Ze ontkoppelen de tegellaag effectief van de ondergrond en helpen zo spanningsscheuren en bewegingen in de tegellaag met daaropvolgende scheuren in de voeg te voorkomen.

Drainage of ontwatering?

In principe is voor het gebruik van een drainage de bekleding van het terras doorslaggevend. Daarbij zijn er twee grote verschillen:

 • Waterdoorlatende bekleding (zoals een pleisterwerk waar water doorheen kan sijpelen of iets dergelijks)
 • Waterondoorlatend beton (bijv. gelegde natuursteentegels of niet doorsijpelend pleisterwerk in het betonbed)

Bij een waterdoorlatende bekleding sijpelt oppervlaktewater door de bekleding in de onderbouw. Van daaruit moet het zo snel mogelijk de grond in sijpelen. Als zich water in de onderbouw ophoopt, kan dit tot schade aan de onderbouw leiden door inwerking van vorst en de constante waterstand. De bodemgesteldheid is bepalend voor een eventuele noodzakelijke afwatering van de onderbouw door drainage. Zware of samenhangende gronden (bijvoorbeeld zeer leemachtige grondsoorten) laten het water maar langzaam wegsijpelen. In dit geval moet voor een extra afvoer van het water worden gezorgd.
Bij een waterondoorlatende bekleding moet niet alleen het oppervlak worden gedraineerd (op veel plaatsen zelfs verplicht bij opritten), maar indien mogelijk ook de onderbouw, om schade aan de onderbouw door indringend water te voorkomen. Zo kan er langdurig water door tegelvoegen naar binnen sijpelen. Als drainagematten onder het oppervlak worden aangebracht, kan het binnendringende water relatief snel worden afgevoerd. Bovendien wordt de vloerlaag (bijvoorbeeld tegels) ook effectief van de ondergrond ontkoppeld. Dit helpt tevens om spanningsscheuren te voorkomen.
Het gebruik van drainagematten onder natuursteenbekledingen wordt in het bijzonder aanbevolen. Ze zijn er ook voor los te leggen vloerlagen. Hier vervangen ze dan ook ventuele terrasdragers.

Handleiding voor het leggen

 1. De vakkundig voorbereide ondergrond moet draagkrachtig, vlak en vrij van bestanddelen zijn, die de waterafdichting van het gebouw kunnen beschadigen. Eventuele egaliserende maatregelen om een voldoende grote helling tot stand te bereiken, moeten worden uitgevoerd voordat DURABASE DD 80++ wordt gelegd en onder de structurele waterafdichting worden geplaatst.
 2. Leg de op maat gebrachte banen losjes met het gaas naar boven op de waterafdichting van het bouwwerk.
 3. Lijm de matten schuifvast met de zelfklevende gaasband DURABASE WB aan elkaar.
 4. Dicht indien nodig wandaansluitingen met DURABASE WP++ afdichtingstape af. Hierbij wordt de afdichtband met flexibele mortel gedeeltelijk op DURABASE DD 80++ alsook op aangrenzende wandvlakken gelijmd. Op de meeste ondergronden kan een hydraulisch uithardende flexibele mortel of een snel uithardende flexibele lijm conform DIN EN 12004/C2 worden toegepast. Binnen- en buitenhoeken kunnen met de desbetreffende hoekstukken DURABASE Flex worden gevormd.
 5. Breng vervolgens de geselecteerde vloerlaagconstructie met inachtneming van de desbetreffende specifieke richtlijnen en volgens de algemeen erkende regels van de techniek aan.

Aanwijzingen:
Over het algemeen moeten de algemeen aanvaarde regels van de techniek in acht worden genomen!
Voor alle producten/materialen geldt: de bruikbaarheid met betrekking tot mechanische en chemische belastingen moet voor elke legging van de mat zorgvuldig worden gecontroleerd. Bescherm het materiaal voor langere zoninstraling.


Als u nog vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons te leggen.

Veel succes bij het tegels leggen wenst.

Jouw team van Alles zum Fliesen