30%
voordeliger door directe verkoop
24
uur per dag klaar voor verzending, natuurlijk ook naar uw bouwplaats
365
dagen verkrijgbaarheid in onze webwinkel
1200
Voor 12:00 uur besteld, dezelfde dag verzonden

Tegels leggen - ontkoppeling eenvoudig uitgelegd!

De ondervloer

Niets werkt zonder de juiste ondergrond. Het is de basis voor het uiteindelijke werkresultaat. Het maakt niet uit of het gaat om het uiterlijk of om de hechting van de tegels op lange termijn. Theoretisch kunt u tegels op elke ondergrond leggen. Maar pas op! Verschillende vloeren = verschillende eigenschappen. Dit betekent dat u de respectieve voorbereidingswerkzaamheden individueel moet aanpassen aan de respectieve ondervloer.

In het algemeen geldt: De ondervloer moet stevig, draagkrachtig, stofvrij en droog zijn. Het oppervlak moet egaal zijn en eventuele scheuren moeten worden opgevuld.

Problemen die zich kunnen voordoen:

Scheuren in de ondervloer

Bij de renovatie van oude vloeren kunnen er scheuren in de ondervloer zitten waarop het niet mogelijk is om veilig een nieuwe tegelbekleding te leggen.

Ondervloerspanningen

Afhankelijk van de structuur en de gebruikte materialen kunnen spanningen in de ondervloer worden opgebouwd, die worden overgedragen op de betegeling en scheuren vormen. Daarom kunnen bijvoorbeeld na 6 maanden tot enkele jaren nog veranderingen in de vorm van beton optreden. Cement en verwarmde dekvloeren kunnen ook vervormen nadat de tegels zijn gelegd.

Vocht van onderen

Bij het leggen op anhydriet dekvloeren kan restvocht uit de dekvloer zich onder de tegels ophopen en de lijmverbinding beschadigen.

De oplossing: ontkoppelingsmatten

Ontkoppelingsmatten beschermen tegels en platen tegen scheuren. Ontkoppelingsmatten mogen niet worden weggelaten, vooral niet bij grote formaten. Aangezien vloeren kunnen uitzetten en inkrimpen als gevolg van de temperatuur, is het altijd raadzaam een ontkoppelingsmat te plaatsen tussen de oude en de nieuwe vloer om de verschillende uitzettingen van de materialen te compenseren. Wie wil er nu een nieuwe vloer leggen die na korte tijd beschadigd is?

 1. Met de ontkoppelingsmat kunnen dekvloeren al met tegels worden bedekt zodra ze voldoende beloopbaar zijn. Dit resulteert in een verkorting van de bouwtijd. Verdere werkzaamheden, bv. schilders, elektriciens en loodgieters, kunnen sneller worden gestart.
 2. Vochtgevoelige calciumsulfaat dekvloeren worden beschermd tegen verdere indringing van vocht aan het oppervlak.
 3. In het geval van vloerverwarming zorgen de door de ontkoppelingsmat gevormde luchtkanalen voor een snelle en gelijkmatige verdeling van de warmte onder de betegeling.
 4. De temperatuurgerelateerde spanningen die optreden op balkons en terrassen worden gecompenseerd met de ontkoppelingsmat.
eine grafikDURAL Entkopplungsmatte CI++

Geschikte ondergronden voor betegeling zijn onder meer:

 1. Volgens de geldende voorschriften moeten cementdekvloeren ten minste 28 dagen oud zijn en een restvochtgehalte hebben van < 2 CM-% voordat er tegels worden gelegd. Verwarmde dekvloeren en zwevende dekvloeren hebben echter de neiging om nog later te vervormen en te barsten. Met de DURAL ontkoppelingsmat CI++ kunnen cementdekvloeren met tegels worden bedekt, zodra ze voldoende beloopbaar zijn.
 2. Volgens de huidige voorschriften mogen calciumsulfaat dekvloeren (anhydriet dekvloeren) bij het leggen van tegels slechts een restvochtigheid van maximaal 0,5 CM-% hebben. Met de DURAL ontkoppelingsmat CI++ kunnen calciumsulfaat dekvloeren met tegels worden bedekt, zodra ze een restvochtgehalte van minder dan 2% hebben. Het oppervlak van de dekvloer moet nog worden behandeld (geschuurd, gegrond, enz.) voordat de tegels worden gelegd.
 3. Beton is onderhevig aan een langdurige vormverandering ten gevolge van krimp (=verkorting of volumevermindering van het beton). Kruip (=tijd- en temperatuurafhankelijke visco-elastische vervorming onder constante belasting) kan ook extra spanningen in het beton veroorzaken. Met de DURAL ontkoppelingsmat CI++ worden de spanningen tussen het beton en de betegeling opgevangen, zodat er direct betegeld kan worden nadat er voldoende sterkte is bereikt, afhankelijk van de betonkwaliteitsklasse. Voor het leggen van CI++ matten op jong beton is passend technisch advies vereist.
 4. Kunststof bekledingen en coatings moeten een draagkrachtig oppervlak hebben en voldoende stevig aan de ondergrond gehecht zijn, zodat een geschikte lijm zich eraan hecht en zich kan verankeren aan het dragervlies van de ontkoppelingsmat. De compatibiliteit van de lijm met de ondergrond en de CI++ mat moet vooraf worden getest.
 5. Houten vloerdelen moeten voldoende draagkrachtig en vlak zijn, zodat tegels direct in combinatie met de ontkoppelingsmat DURAL CI++ gelegd kunnen worden. Het evenwichtsvochtgehalte van ca. 15 % moet in de houten ondervloer worden gegarandeerd voordat DURABASE CI++ wordt gelegd. Het verdient aanbeveling een voldoende dikke spaanplaat of geperste plaat aan te brengen in geval van instabiliteit van de plankconstructie. Eventuele oneffenheden moeten direct op de houten ondervloer worden geëgaliseerd met behulp van geschikte egalisatiemiddelen.

Ontkoppelingsmat

Wat ontkoppelingssystemen betreft, bieden wij in onze winkel diverse ontkoppelingsmatten aan. Onze aanbeveling is de DURAL ontkoppelingsmat CI++, maar naast deze mat bieden wij ook andere alternatieven aan. Wij hebben ook een versterkingsmat op voorraad die dezelfde eigenschappen heeft en een afdichtingsmat die ook ontkoppelt.
De DURAL ontkoppelingsmat CI++ bestaat uit polypropyleen incl. rooster met aan de achterzijde een rugvlies, eveneens van polypropyleen. Door deze samenstelling is de mat bestand tegen vele chemicaliën in licht werkende concentraties. In toepassingsgebieden met een hoge chemische blootstelling moeten de chemische concentratie, de temperatuur en de blootstellingstijd worden getest voordat de mat wordt gebruikt.
Matte FliesenAnwendung Entkopplungsmatte

Verwerking

  1. Bij het op maat snijden van de platen moet erop worden gelet dat noch de ontkoppelingsmat CI++ noch de daarop aangesloten keramische bekledingen worden vastgeklemd in verband met de thermisch opgewekte spanningen en de contactgeluidisolatie. Afhankelijk van de bekledingsconstructie en de omstandigheden ter plaatse moeten randvoegen met een breedte van ca. 5-10 mm (indien nodig groter) worden gemaakt.
  2. Breng dunbedmortel aan op de ondergrond met een getande spaan 4 x 4 of 6 x 6 mm. Belangrijk: Gebruik geen grotere troffel met inkepingen, anders wordt de dampdrukcompensatie van de CI++ mat nadelig beïnvloed. De keuze van de lijm hangt af van het soort ondergrond. De lijm moet aan de ondergrond hechten en zich mechanisch vasthechten aan het dragervlies van de ontkoppelingsmat. Voor de meeste ondergronden kan een hydraulisch hardende flexibele mortel of een snel hardende flexibele lijm volgens DIN EN 12004 / C2 worden gebruikt.
  3. De op maat gesneden platen moeten over het gehele oppervlak met het steunvlies in de lijm worden ingebed. Los leggen van de CI++ mat is niet mogelijk. Het vel wordt met behulp van een aandrukrol of een ander geschikt werktuig bewerkt. De tijd dat de lijm open is, moet in acht worden genomen. Voor binnen- en buitenhoeken moeten de geprefabriceerde vormstukken worden gebruikt. Uitzetvoegen kunnen worden opgevuld met afdichtband (ook verkrijgbaar in onze winkel).
  4. Binnenshuis kunnen de tegels onmiddellijk na het verlijmen van de DURAL ontkoppelingsmat CI++ worden gelegd volgens de dunbedmethode met een dunbedmortel die is afgestemd op de eisen van de bekleding. Daartoe is het raadzaam de uitsparingen in de mat in één bewerking te vullen en vervolgens de dunbedmortel aan te kammen. De diepte van de troffeltanden moet worden afgestemd op het tegelformaat voor het leggen van tegels. De tegels moeten volledig in de lijm worden ingebed. De voorgeschreven open legtijd van de dunbedmortel moet in acht worden genomen. Uit werkoogpunt is het ook mogelijk zodanig te werk te gaan dat pas met betegelen wordt begonnen als het vulmiddel is uitgehard. Bij buitenbekledingen en sterk belaste bekledingen, evenals bij grootformaat tegels, dient pas met het betegelen te worden begonnen nadat de CI++ plamuur is uitgehard! Tegels in dunne materiaaldiktes (slim of slim/4 tegels) zijn ongeschikt (risico op breuk). Bovendien mogen geen tegels met een klein formaat kleiner dan 5 x 5 cm worden gebruikt. Om beschadiging van het geïnstalleerde membraan te voorkomen, is het aan te bevelen dit tegen mechanische overbelasting te beschermen door het leggen van loopplanken.

Opmerkingen:

In het algemeen moeten de algemeen erkende regels van de techniek in acht worden genomen!

Voor alle producten/materialen geldt: de bruikbaarheid met betrekking tot mechanische en chemische belasting moet in elk afzonderlijk geval zorgvuldig worden gecontroleerd voordat de mat wordt gelegd. Bescherm het materiaal tegen langdurige blootstelling aan zonlicht.

Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Wij wensen u veel succes met uw betegeling

Het Alles zum Fliesen team